15K - 290.00
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hải Phòng
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 17/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật