19A - 651.11
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Phú Thọ
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 23/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật