25A - 075.55
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Lai Châu
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 19/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật