28C - 108.68
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hòa Bình
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 02/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật