34A - 842.22
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hải Dương
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 03/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật