38A - 615.55
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Tĩnh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 18/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật