38A - 633.36
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Tĩnh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 26/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật