69C - 099.97
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Cà Mau
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 03/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật