71A - 199.69
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Bến Tre
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 25/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật