72A - 789.86
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 03/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật