73A - 348.88
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Quảng Bình
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 22/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật