79A - 529.79
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Nha Trang
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 25/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật