83A - 178.68
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Sóc Trăng
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 22/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật