21C - 098.88
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Yên Bái
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 23/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật