30K - 979.99
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Nội
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 17/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 1.945.000.000 đ