30L - 068.86
Loại biển xe Biển xe máy
Địa phương Hà Nội
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 17/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 335.000.000 đ