89A - 444.44
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hưng Yên
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 16/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 645.000.000 đ