29C - 999.99
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Nội
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 11/05/2023
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 800.000.001 đ