47A - 670.00
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Đắk Lắk
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 08/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật