49A - 666.55
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Lâm Đồng
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 04/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật