51L - 121.00
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hồ Chí Minh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 29/03/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật