51L - 355.55
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hồ Chí Minh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 09/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật