88A - 660.60
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hứng Yên
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 29/03/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật