88A - 690.00
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Vĩnh Phúc
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 04/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật