88A - 666.44
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Vĩnh Phúc
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 22/03/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật