17A - 444.43
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Thái Bình
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 15/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật