17A - 467.76
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Thái Bình
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 07/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật