89A - 409.99
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hưng Yên
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 08/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật