27C - 071.07
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Điện Biên
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 08/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật