20A - 783.99
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Thái Nguyên
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 09/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật