14A - 922.33
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Quảng Ninh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 13/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật