30A - 555.55
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Nội
Trạng thái Giao lưu