51D - 555.55
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hồ Chí Minh
Trạng thái Giao lưu