30L - 038.88
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Nội
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 23/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật