14A - 869.68
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Quảng Ninh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 17/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 185.000.000 đ