51L - 122.22
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hồ Chí Minh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 02/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 610.000.000 đ