Xe hết niên hạn sử dụng có mất biển số địnhh danh không?

Tại Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP Đối với những loại xe ô tô được áp dụng niên hạn, sau khi hết niên hạn người dân phải có trách nhiệm tự giác làm thủ tục thu hồi biển số xe. Vậy thì xe hết niên hạn thì có mất biển số hay không cùng Bienxe.vn tìm hiểu nhé!

Xe hết niên hạn
Trường hợp lái xe hết niên hạn trên đường bị kiểm tra -Ảnh minh hoạ

Xe hết niên hạn có mất biển số định danh không? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an, có quy định về nguyên tắc đăng ký phương tiện. Theo đó:

  • Trong trường hợp phương tiện hết niên hạn sử dụng, xe hư hỏng, chuyển quyền sở hữu công nghiệp thì biển số xe định danh của chủ phương tiện sẽ được cơ quan đăng ký phương tiện thu hồi theo quy định của pháp luật, cấp lại khi chủ phương tiện đó đăng ký cho một phương tiện khác thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Số biển số định danh sẽ được giữ lại cho chủ phương tiện trong khoảng thời gian 05 năm được tính bắt đầu kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thu hồi, nếu vượt quá thời hạn nêu trên, trong trường hợp chủ phương tiện chưa thực hiện thủ tục đăng ký thì số biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp và đăng ký cho các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Do đó đối với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng thì cơ quan đăng ký xe thu hồi biển số theo quy định của pháp luật. Biển số này vẫn sẽ được cấp lại cho chủ phương tiền đó khi người đó làm thủ tục đăng ký cho phương tiện khác.

Xe hết niên hạn không làm thủ tục thu hồi bị phạt bao nhiêu tiền?

Đối với những xe đã hết niên hạn sử dụng mỗi người dân cần có trách nhiệm làm thủ tục thu hồi theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe hết niên hạn không làm thủ tục thu hồi sẽ bị phạt tiền từ

800.000 – 2.000.000 đồng đói với xe máy

2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với ô tôcá nhân

4.000.000 -6.000.000 đồng đối với tổ chức

Do đó anh em xe mà hết niên hạn thì phải làm thủ tục thu hồi tránh bị mất tiền phạt nhé!

Hồ sợ làm thủ tục thu hồi xe hết niên hạn  

Hồ sơ thu hồi biển số xe, đăng ký xe quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 24 bao gồm:

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ của chủ xe;

– 02 bản chà số máy, số khung xe;

– Chứng nhận đăng ký xe; Biển số xe:

  • Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó;
  • Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ).

Các bước thực hiện thủ tục thu hồi biển số xe hết niên hạn

Thủ tục thu hồi biển số xe, đăng ký xe được hướng dẫn tại Điều 15, Điều 25 Thông tư 24 của Bộ Công an như sau:

– Bước 1: Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công, sau đó sẽ được cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến.

– Bước 2: Chủ xe nộp hồ sơ thu hồi theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 24, khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố này sang tỉnh, thành phố khác, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi biển số, giấy đăng ký tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

– Bước 3: Nhận chứng nhận thu hồi biển số xe

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe: 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

Viết một bình luận