Hướng dẫn tham gia, đấu giá biển số xe ô tô

Liên quan đến việc đấu giá biển số xe ô tô thì mới đây cục cảnh sát giao thông bộ công an đã có hướng dẫn chi tiết về cách thức tham gia đấu giá. Đơn vị này cũng công bố hơn 153 nghìn biển số ô tô của 63 tỉnh thành phố đưa gia đấu giá phiên thứ 3.

Cách thức tham gia đấu giá:

Việc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng

Bước 1:

Truy câp  vào trang thông tin đấu giá trực tuyến: https://dgbs.vpa.com.vn/

Sau đó nhấn vào phần đăng ký để đăng ký tài khoản
Sau đó nhấn vào phần đăng ký để đăng ký tài khoản

 

Bước 2:

Truy cập vào tài khoản để tham khảo hướng dẫn cách sử dụng tài khoản danh sách biển số xe ô tô, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến

Bước 3:

Sau khi chọn biển số người tham gia đấu giá nhấn vào mục đăng ký đấu giá để nộp tiền hồ sơ 100 nghìn đồng và đặt trước 40 triệu đồng vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản. Và sẽ được cấp mã số tham gia đấu giá cũng như thông tin về cuộc đấu giá của biển số đã lựa chọn.

Bước 4:

Khi phiên đấu gia diễn ra người tham gia sẽ truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản của mình để thực hiện thủ tục đấu giá theo quy định.

Người dân có thể đăng ký đấu giá biển số xe ô tô của các tỉnh thành phố trong cả nước.

Trong trường hợp trúng đấu giá người dân có thể đăng ký biển số tại nơi cư chú hoặc tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố cấp biển số đó.

Lưu ý :

Việc đâu giá sẽ được tiến hành trả giá theo mỗi bước giá là 5 triệu đồng.

Bước giá là 5 triệu đồng trở lên nhé các bạn
Bước giá là 5 triệu đồng trở lên nhé các bạn

 

Theo quy định là dù bạn đã có hay chưa có ô tô thì đều được phép tham gia đấu giá. Người đấu giá có thể nhờ người khác thao tác thay bằng tài khoản của mình. Nhưng phải đảm bảo đúng thông tin. 

Khi không trúng đấu giá người dân sẽ được trả lại tiền đặt cọc trong 3 ngày làm việc kể từ khi phiên đấu giá kết thúc. 

Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. 

Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký cấp biển số ô tô. Trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đã không quá 6 tháng. 

Trong trường hợp người trúng đấu giá biển số ô tô không thực hiện đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá. Thì biển số trúng đấu giá sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký quản lý xe và người trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả lại số tiền trúng đấu giá đã nộp.

 

Viết một bình luận