Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy

Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe máy, giá không thấp hơn 5 triệu đồng.

 

Theo Bộ Công an, thực hiện việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, từ ngày 15/9/2023 đến hết tháng 02/2024, đã có 15.185 biển số xe ô tô được đấu giá thành công, trong đó 14.062 biển số đã được khách hàng nộp, với tổng số tiền gần 1.400 tỉ đồng.

Bộ Công an cho biết, việc đấu giá biển số xe ô tô đáp ứng được nhu cầu của người dân, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, đồng thời khai thác tài sản công có hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc đấu giá hiện vẫn ở diện hẹp đó là ô tô cá nhân, chưa áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ô tô khác và biển số mô tô, xe máy. Do vậy việc này, chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích.

Bên cạnh đó, việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện đến hết tháng 7-2026, sau thời điểm này nếu có tiếp tục thực hiện phải sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 

 

Viết một bình luận