Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy

Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe máy, giá không thấp hơn … Đọc tiếp