Danh sách biển xe sắp được đấu giá ngày 23/01/2024

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo danh sách biển số xe ô tô sắp được đấu giá ngày 23/01/2024
Danh sách đấu giá được đưa lên sàn đấu giá gồm 10.000 biển xe. Trong đó có 1 số biển đẹp như:

  • 30L-059.99
  • 60K-467.89
  • 30L-038.88
  • 60K-467.89
  • 88A-686.99
  • 51L-333.86
  • 51L-338.83
  • 21C-098.88bien xe dep

Danh sách chi tiết tại đây

Viết một bình luận